Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 195
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 7
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 6
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 16
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 2.104
7 11 Ποτοποιία 73
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 519
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 1.465
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 209
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 268
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 167
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 920
14 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 16
15 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 233
16 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 11
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 361
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 311
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 123
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 1.522
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 141
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 281
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 699
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 130
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 34
26 31 Κατασκευή επίπλων 1.349
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 740
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 925
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 447
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 6
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 20
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 155
33 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 5
34 41 Κατασκευές κτιρίων 321
35 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 138
36 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 3.286
37 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 5.535
38 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 8.448
39 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 8.358
40 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 82
41 50 Πλωτές μεταφορές 16
42 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
43 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 131
44 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 4
45 55 Καταλύματα 41
46 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 340
47 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 209
48 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 57
49 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 5
50 61 Τηλεπικοινωνίες 71
51 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 644
52 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 179
53 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 16
54 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 3
55 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 40
56 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 154
57 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 42
58 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 200
59 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 462
60 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 87
61 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 252
62 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 360
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 167
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 10
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 8
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 30
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 168
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 271
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 4
70 85 Εκπαίδευση 125
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 10
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 3
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 4
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 135
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 6
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 3
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 33
78 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 1.043
79 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 2.029
80 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 12
e-Επιμελητήριο 1.0.2.114
SGA