Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 191
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 7
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 6
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 16
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 2.101
7 11 Ποτοποιία 74
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 519
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 1.466
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 213
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 263
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 166
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 922
14 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 16
15 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 233
16 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 10
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 355
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 306
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 126
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 1.527
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 154
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 286
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 692
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 130
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 33
26 31 Κατασκευή επίπλων 1.358
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 719
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 921
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 440
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 6
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 21
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 155
33 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 5
34 41 Κατασκευές κτιρίων 317
35 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 134
36 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 3.257
37 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 5.510
38 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 8.438
39 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 8.310
40 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 75
41 50 Πλωτές μεταφορές 15
42 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
43 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 127
44 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 4
45 55 Καταλύματα 39
46 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 330
47 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 201
48 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 55
49 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 3
50 61 Τηλεπικοινωνίες 75
51 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 643
52 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 176
53 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 15
54 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 3
55 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 38
56 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 152
57 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 42
58 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 200
59 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 457
60 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 86
61 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 246
62 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 342
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 162
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 7
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 8
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 30
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 165
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 278
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 4
70 85 Εκπαίδευση 118
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 9
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 3
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 4
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 131
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 5
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 3
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 33
78 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 1.058
79 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 2.049
80 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 12
e-Επιμελητήριο 1.0.2.114
SGA