Όροι χρήσης e-Επιμελητήριο

Παρακαλώ περιμένετε...

Εισαγωγή

Το e-Επιμελητήριο αποτελεί ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω του Διαδικτύου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εφεξής αναφερόμενο ως «Β.Ε.Θ.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη , οδός Αριστοτέλους 27, στην Ελλάδα, με σκοπό την παροχή online υπηρεσιών στα μέλη του.

Το μέλος/χρήστης των online υπηρεσιών του Β.Ε.Θ., παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Οι όροι αυτοί ισχύουν επιπροσθέτως και παράλληλα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης του Β.Ε.Θ.

Συνεπώς, το μέλος/χρήστης των online υπηρεσιών του Β.Ε.Θ. οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων ή/ και των υπηρεσιών. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα του e-Επιμελητήριου συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Οι online υπηρεσίες μέσω του e-Επιμελητήριου παρέχονται στην Ελληνική γλώσσα.

Πρόσβαση στο e-Επιμελητήριο

Τα μέλη του Β.Ε.Θ. αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-Επιμελητήριο συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Εάν η αίτηση εγκριθεί, το Β.Ε.Θ. αποστέλλει ταχυδρομικά τον Κωδικό Αριθμό PIN. Κατά την πρώτη είσοδο στο e-Επιμελητήριο το σύστημα αυτόματα ζητάει την αλλαγή του Κωδικού Αριθμού PIN, ώστε να εξασφαλιστεί πως το ο Κωδικός Αριθμός PIN κάθε μέλους, είναι αυστηρά προσωπικός και δεν είναι προσβάσιμος ούτε από το Επιμελητήριο.

Σε περίπτωση που ο χρήστης αντιληφθεί την απώλεια του Κωδικού Αριθμού PIN, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει το Β.Ε.Θ. σχετικά, ώστε να αντικατασταθεί. Το σύστημα θα αναγνωρίσει την αντικατάσταση του Κωδικού Αριθμού PIN και όπως στην πρώτη είσοδο θα απαιτήσει από το χρήστη να τον αλλάξει. Σε περίπτωση, που ο χρήστης αντιληφθεί την διαρροή του Κωδικού Αριθμού PIN σε τρίτους, θα πρέπει ο ίδιος άμεσα να τον αλλάξει με το εργαλείο Αλλαγής Κωδικού Αριθμού PIN του e-Επιμελητήριο.

Ο χρήστης των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απόρρητου του Κωδικού Αριθμού PIN και δεν πρέπει να επιτρέψει την διαρροή του σε τρίτους.

Επιπλέον, ο χρήστης των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο Β.Ε.Θ. από λανθασμένη/κακόβουλη χρήση των υπηρεσιών, εάν η πρόσβαση στο e-Επιμελητήριο έχει γίνει με τον προσωπικό του Κωδικό Αριθμό PIN. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση του Β.Ε.Θ., αλλιώς το Β.Ε.Θ. δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Βασικές Λειτουργίες στο e-Επιμελητήριο

H ηλεκτρονική υπηρεσία του Β.Ε.Θ. e-Επιμελητήριο σκοπεί στην παροχή των κάτωθι βασικών online υπηρεσιών στα μέλη του δια πρόσβασης με τον προσωπικό τους Κωδικό Αριθμό PIN:

  • Στην ενότητα Καρτέλα Επιχείρησης τα μέλη δύνανται να έχουν πρόσβαση στα εταιρικά τους στοιχεία καθώς και να επεξεργαστούν τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας τους.
  • Στην ενότητα Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά τα μέλη δύνανται να εκτελέσουν ενέργειες δημιουργίας και αποθήκευσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών του Β.Ε.Θ. σε ψηφιακή μορφή PDF συνοδευόμενα από αριθμό ψηφιακής ταυτοποίησης της μοναδικότητας τους.
  • Η λειτουργία e-Πληρωμή επιτρέπει στα μέλη του Β.Ε.Θ. να εξοφλούν τις οφειλές τους με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.
  • Στην ενότητα Εργαλεία τα μέλη δύνανται να αναζητήσουν επιχειρήσεις που είναι μέλη του Β.Ε.Θ. είτε άμεσα είτε κατά κατηγορία δραστηριότητας. Οι δραστηριότητες των μελών παρουσιάζονται σε μορφή κωδικών Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑ.Κ.Ο.Δ.).
  • Στην ενότητα Ρυθμίσεις τα μέλη δύνανται να επεξεργαστούν στα εταιρικά τους στοιχεία καθώς και να αλλάξετε τον προσωπικό τους Κωδικό Αριθμό PIN. Τα μέλη του Β.Ε.Θ. που δεν έχουν εγγραφεί στο e-Επιμελητήριο μπορούν να χρησιμοποιήσουν την φόρμα αίτησης κωδικού, ώστε να τους αποσταλεί ο προσωπικός τους Κωδικός Αριθμός PIN.

Επιπλέον, η ηλεκτρονική υπηρεσία e-Επιμελητήριο παρέχει και τις κάτωθι βασικές online υπηρεσίες σε μέλη/μη μέλη του Β.Ε.Θ. χωρίς να απαιτείται πρόσβαση με τον προσωπικό Κωδικό Αριθμό PIN:

  • Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Β.Ε.Θ. με συνδυασμό κριτηρίων.
  • Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Β.Ε.Θ. με βάση την περιγραφή δραστηριότητας.
  • Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Β.Ε.Θ. με βάση τον κωδικό Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑ.Κ.Ο.Δ.).
  • Υπηρεσία ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από το e-Επιμελητήριο με την εισαγωγή του μοναδικού αριθμού αυθεντικοποίησης στην παρεχόμενη φόρμα.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές (e-Πληρωμές)

Οι χρήστες του e-Επιμελητήριο έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους, που προκύπτουν από συνδρομές και έκδοση πιστοποιητικών, με χρήση πιστωτικής κάρτας. Το Β.Ε.Θ., κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του e-Επιμελητήριο θα προσφέρει την υπηρεσία e-Πληρωμές μέσω της υπηρεσίας Winbank easyPay της Τράπεζας Πειραιώς, χωρίς να αποκλείεται η μελλοντική παροχή στους χρήστες/μέλη του Β.Ε.Θ. εναλλακτικών δυνατοτήτων ηλεκτρονικών πληρωμών.

Κάθε ηλεκτρονική πληρωμή επιβαρύνει το Μέλος του Επιμελητηρίου με διαχειριστικά έξοδα ύψους ενός ευρώ και είκοσι λεπτών.

Για την ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, σε ασφαλή φόρμα της υπηρεσίας Winbank. Εάν το μέλος εκδώσει κάποιο πιστοποιητικό, τότε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το μέλος λαμβάνει το πιστοποιητικό με αριθμό πρωτοκόλλου σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν το μέλος πληρώσει ηλεκτρονικά τις οφειλές του στο Β.Ε.Θ. λαμβάνει ηλεκτρονική αριθμημένη απόδειξη πληρωμής.

Επί εκδόσεως πιστοποιητικών με αντίστοιχη χρέωση του μέλους του Β.Ε.Θ., η υπηρεσία e-Πληρωμές λειτουργεί στη βάση θεσπισμένου χρηματικού πιστωτικού ορίου (πλαφόν), ώστε μέχρις ότου συμπληρωθεί αυτό το ποσό χρέωσης του χρήστη/μέλους του Β.Ε.Θ., αυτός να δύναται να προβαίνει σε έκδοση πιστοποιητικών μέσω του e-Επιμελητήριο. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρηματικού πιστωτικού ορίου, όπως αυτό ελεύθερα θα καθορίζεται από το Β.Ε.Θ., δεν θα είναι δυνατή η εκ νέου έκδοση πιστοποιητικών, μέχρις ότου εξοφληθεί το ήδη υφιστάμενο οφειλόμενο στο Β.Ε.Θ. χρηματικό ποσό.

Πάσης φύσεως αστική ή ποινική ευθύνη για τα προσωπικά στοιχεία (ιδίως αριθμός πιστωτικής κάρτας, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) που δηλώνουν οι χρήστες του e-Επιμελητήριο μέσω του www.easypay.gr με σκοπό τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας e-Πληρωμές βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την Τράπεζα Πειραιώς, δεδομένου ότι η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς. Κανένα στοιχείο της πιστωτικής κάρτας δεν γίνεται γνωστό και δεν αποθηκεύεται σε καμία περίπτωση στο e-Επιμελητήριο και στο Β.Ε.Θ., ενώ σε καμία περίπτωση το Β.Ε.Θ. δεν ευθύνεται σε σχέση με αυτά τα στοιχεία.

Οι χρήστες του e-Επιμελητήριο έχουν την δυνατότητα ακύρωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους, μετά από συνεννόηση με το Β.Ε.Θ., όπως και με κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή τους με το Β.Ε.Θ.

Το Β.Ε.Θ.  έχει το δικαίωμα παύσης λειτουργίας της υπηρεσίας e-Πληρωμές οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

Μεταβολές

Το Β.Ε.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας του e-Επιμελητήριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το Β.Ε.Θ. μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία του e-Επιμελητήριο.

Περιορισμός Ευθύνης

Το Β.Ε.Θ. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προβληματική λειτουργία των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο εξαιτίας βλαβών στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που συνιστούν λόγο διακοπής της υπηρεσίας στο σύνολο της, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση ανωτέρας βίας. Σε καμία περίπτωση το Β.Ε.Θ. δεν εγγυάται την αδιάλειπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες του  e-Επιμελητήριο.

Σε καμία περίπτωση το Β.Ε.Θ. δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του e-Επιμελητήριο ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε ηλεκτρονικές συναλλαγές ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το Β.Ε.Θ., οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση του e-Επιμελητήριου ή των περιεχομένων της ή της ιστοσελίδας της υπηρεσίας Winbank easyPay της Τράπεζας Πειραιώς, ανεξαρτήτως εάν το Β.Ε.Θ. είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Πάσης φύσεως αστική ή ποινική ευθύνη για τα προσωπικά στοιχεία (ιδίως αριθμός πιστωτικής κάρτας, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) που δηλώνουν οι χρήστες του e-Επιμελητήριο μέσω του www.easypay.gr με σκοπό τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας e-Πληρωμές βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την Τράπεζα Πειραιώς, δεδομένου ότι η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει χρήση δεδομένων από την ιστοσελίδα του e-Επιμελητήριο του Β.Ε.Θ. Οι υπηρεσίες του e-Επιμελητήριο σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα των μελών, αλλά εκμεταλλεύονται τα δεδομένα που υπάρχουν στο Μητρώο του Β.Ε.Θ.. Το e-Επιμελητήριο βρίσκεται σε on-line σύνδεση με το Μητρώο του Β.Ε.Θ. και λειτουργεί με βάση τα δεδομένα αυτού.

Το Β.Ε.Θ. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την τήρηση του απορρήτου συγκεκριμένων προσωπικών και εταιρικών δεδομένων των μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα π.δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά στοιχεία (ιδίως αριθμός πιστωτικής κάρτας) που δηλώνουν οι χρήστες του e-Επιμελητήριο μέσω του www.easypay.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς το σκοπό της διεκπεραίωσης των e-Πληρωμών που διενεργούν οι χρήστες/μέλη. Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, καθώς και η τήρηση του σχετικού αρχείου διεξάγεται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς. Πρέπει να τονιστεί και πάλι πως κανένα στοιχείο της πιστωτικής κάρτας δεν γίνεται γνωστό και δεν αποθηκεύεται σε καμία περίπτωση στο e-Επιμελητήριο και στο Β.Ε.Θ.

Cookies

Το e-Επιμελητήριο χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies για την αναγνώριση του χρήστη των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Οι χρήστες του e-Επιμελητήριο πρέπει να ρυθμίσουν τους φυλλομετρητές (browser) τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται την χρήση cookies.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο του e-Επιμελητήριου (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία του Β.Ε.Θ. ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση και εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου του e-Επιμελητήριου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Β.Ε.Θ.

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA